Home CJENIK Downloads contact

Grijanje oluka
back Grijanje oluka Zaštita instalacija Podna grijanja Grijanje stepenica Grijanje rampi CERTIFIKAT

 

Otapanje snijega i leda u krovnim olucima i žljebovima

za Vašu sigurnost,


 

- sprečavanje prodora vode u objekat uslijed zaleđenih oluka i žljebova,

 

- očuvanje oluka i žljebova,

 

- sprečavanje mogućih podova leda s krova na ljude, životinje i  imovinu,

Upit za otapanje snijega i leda za krovne oluke i žljebove

Otapanje snijega i leda krovnih oluka i žljebova stvar je sigurnosti objekta. Prodor vode, puknuće građevinske limarije, opasnost od pada leda s krova na ljude, životinje i imovinu prevelika su cijena za Vaš buđet.

Mi izvodimo sustave za otapanje snijega i leda individualno prema Vašim potrebama i prema specifičnostima objekta.

Grijaći kablovi u širokoj su primjeni u: kućanstvima, industriji, poljoprivredi, stočarstvu, prometu, turizmu….

Naše zadovoljne mušterije su: Merkator, Hotel Tomislavov dom, Planet obuća, OiV d.o.o., te mnoge zadovoljne obitelji.  

Za brzu i preglednu ponudu ili za bilo kakvu informaciju molimo da ispunite dolje ponuđeni formular.


Ponuda Tel. poziv Naš izvid

m duljina horizontalnog žljeba   cm širina žljeba   broj vertikala    visina vertikale

samoregulirajući grijaći kabel    grijaći kabel

Ime
Prezime
Firma
Ulica
P.BR. + mjesto
Telefon+Fax
Mail

Poruka

 

 

Standardne dimenzije naših grijaćih kablova
             
230 Volt/17 Watt/m dužnom        
Priključni "hladni" kraj: 3 m        
Max. temperatura:90 °C        
Ispitni napon: 5 kV        
             
tip napon/V dužina/m snaga/W      
RHK10 230 V  10,00 m 169 W      
RHK13 230 V  13,00 m 223 W      
RHK16 230 V  16,00 m 274 W      
RHK20 230 V  20,00 m 335 W      
RHK25 230 V  25,00 m 423 W      
RHK33 230 V  32,00 m 559 W      
RHK44 230 V  44,00 m 742 W      
RHK60 230 V  60,00 m 1027 W      
RHK89 230 V  89,00 m 1511W      
RHK104 230 V 104.00 m 178 W      
RHK120 230 V 120,00 m 2050 W      
RHK150 230 V 150,00 m 2550 W      
           
           
400 Volt/17 Watt/m dužnom        
Priključni "hladni" kraj: 3 m        
Max. temperatura:90 °C        
Ispitni napon: 5 kV        
           
tip napon/V dužina/m snaga/W      
RHK43-4 400 V  43,00 m 747 W      
RHK56-4 400 V  56,00 m 965 W      
RHK76-4 400 V  76,00 m 1292 W      
RHK104-4 400 V 104,00 m 1786 W      
RHK154-4 400 V 154,00 m 2628 W      
RHK181-4 400 V 181,00 m 3094 W      
RHK209-4 400 V 209,00 m 3562 W      

 

 

 

 robert.vuga@elektricna-grijanja.hr

VUGA global d.o.o. , F. Tudmana 91, 10431 Sv. Nedjelja, Croatia
© Copyright by ECL Technologies & Consulting GmbH