Ovim pravilom privatnosti VUGA GLOBAL d.o.o. (dalje u tekstu: Dru┼ítvo) vam u skladu s Op─çom uredbom o za┼ítiti osobnih podataka daje osnovne informacije o obradi va┼íih osobnih podataka. Stoga vas molimo da pa┼żljivo pro─Źitate tekst u nastavku te da nam se, u slu─Źaju nejasno─ça ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, javite.

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka

Dru┼ítvo je imenovalo povjerenika za za┼ítitu osobnih podatka kojega mo┼żete kontaktirati u pogledu svih pitanja povezanih s obradom va┼íih osobnih podataka i ostvarivanjem prava za┼ítite osobnih podataka.

Kontakt:

Tel: +385 1 3336 889
E-mail: robert.vuga@elektricna-grijanja.hr

Svrha prikupljanja osobnih podatka i pravna osnova obrade

Svrhu i na─Źine obrade osobnih podataka mo┼że odrediti Dru┼ítvo ili koji od partnera Dru┼ítva s kojim Dru┼ítvo ima sklopljen ugovor u svezi s obradom osobnih podataka ili to mogu u─Źiniti zajedni─Źki.

Kada Društvo samo odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka ono je voditelj obrade osobnih podataka.

Kada Dru┼ítvo kao voditelj obrade osobnih podataka zajedno s jednim ili vi┼íe partnera kao voditelj-em/ima obrade podataka odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, oni su zajedni─Źki voditelji obrade osobnih podataka.

Kada Dru┼ítvo obra─Ĺuje podatke u ime voditelja obrade, tada je Dru┼ítvo izvr┼íitelj obrade osobnih podataka i obra─Ĺuje podatke u skladu sa zahtjevima voditelja obrade. U tom slu─Źaju voditelj obrade odre─Ĺuje koje osobne podatke i u kojem obujmu Dru┼ítvo kao izvr┼íitelj obrade treba prikupiti od ispitanika. O tome ─çete biti obavije┼íteni u trenutku prikupljanja osobnih podataka.

Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka je prezentiranje i nu─Ĺenje te provo─Ĺenje drugih pripremnih radnji vezanih uz ugovor o kreditu ili poduzimanje radnji na va┼í zahtjev prije sklapanja ugovora ili zakonske obveze Dru┼ítva (osobito obveze koje se odnose na sprje─Źavanje pranja novca i financiranja terorizma). Pru┼żanje va┼íih osobnih podataka je potrebno za uspostavljanje poslovnog odnosa u svrhu prodaje i dostave robe

U slu─Źaju da zatrebamo odre─Ĺene osobne podatke┬ákoji su nam neophodni za pru┼żanje zatra┼żene usluge ili prodaje roba, o istome ─çemo vas pravovremeno i na odgovaraju─çi na─Źin obavijestiti.

Prilikom samog pregledavanja internetskih stranica┬á Dru┼ítva, Dru┼ítvo ne prikuplja va┼íe osobne podatke kao npr. ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i sli─Źno. Prilikom posjete internetskim stranicama Dru┼ítva va┼íi osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne ┼żelite dobrovoljno otkriti.

Na odre─Ĺenim mjestima unutar┬áinternetskih stranica Dru┼ítva (ÔÇ×kontaktÔÇť, ÔÇ×upitÔÇť, ÔÇ×upitnikÔÇť ÔÇťNarud┼żbaÔÇŁ ili sli─Źno) prikupljamo va┼íe osobne podatke (ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu, ÔÇŽ) koje nam dajete tako ┼íto ispunite predmetni upitnik na internetskoj stranici. Navedeni podaci ─çe se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na va┼íe upite, pru┼żanje informacija na va┼í zahtjev i evidencije korisnika internetske stranice, a nu┼żni su da bismo vam odgovorili na va┼í upit i pru┼żili uslugu odnosno prodavali robu. U tom slu─Źaju, kada upisujete svoje osobne podatke u za to predvi─Ĺeno mjesto na internetskim stranicama Dru┼ítva, potvr─Ĺujete i dajete svoj pristanak da se s va┼íe strane dani osobni podaci dobrovoljno stavljaju na raspolaganje Dru┼ítvu te da dozvoljavate da se isti koriste za svrhu kako je to navedeno.

Va┼íe osobne podatke Dru┼ítvo ─çe obra─Ĺivati i radi izvr┼íavanja zakonskih obveza Dru┼ítva, kao ┼íto su primjerice (ali ne isklju─Źivo) obveze propisane Zakonom o sprje─Źavanju pranja novca i financiranja terorizma te me─Ĺunarodnih poreznih propisa (FATCA, CRS i sli─Źno) odnosno onih propisnih Zakonom o potro┼ía─Źkom kreditiranju i Zakonom o stambenom potro┼ía─Źkom kreditiranju i propisima donesenim na temelju tih zakona. Ako nam ne ┼żelite dati te podatke, ne─çemo vam mo─çi isporu─Źiti robu.

Pravnu osnovu za prethodno navedenu obradu podataka ─Źini ─Źlanak 6. stavak 1. to─Źke (b) i (c) Op─çe uredbe o za┼ítiti osobnih podataka (obrada je nu┼żna za izvr┼íavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, obrada je nu┼żna radi po┼ítovanja pravnih obveza voditelja obrade).

Dru┼ítvo ima legitimni interes obavljati obradu osobnih podataka koja je nu┼żna u svrhe sprje─Źavanja prijevara, a pravnu osnovu za to ─Źini ─Źlanak 6. stavak 1. to─Źka (f) Op─çe uredbe o za┼ítiti osobnih podataka (obrada je nu┼żna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili tre─çe strane, osim kada su od tih interesa ja─Źi interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju za┼ítitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete).

Ako za obradu va┼íih osobnih podataka ne postoji nijedna od prethodno navedenih svrha i osnova, va┼íe osobne podatke obra─Ĺivat ─çemo samo ako ste za to dali dobrovoljnu privolu. Pravnu osnovu za to ─Źini ─Źlanak 6. stavak 1. to─Źka (a) Op─çe uredbe o za┼ítiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili vi┼íe posebnih svrha).

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Va┼íe osobne podatke koje obra─Ĺujemo u svojstvu izvr┼íitelja obrade osobnih podataka dat ─çemo voditelju obrade osobnih podataka (kreditnoj instituciji), u skladu sa svrhom obrade osobnih podataka koju je odredio voditelj obrade osobnih podataka i pravilima voditelja obrade osobnih podataka. To uklju─Źuje i osobne podatke koje prikupljamo radi izvr┼íavanja zakonskih obveza propisanih Zakonom o sprje─Źavanju pranja novca i financiranja terorizma te me─Ĺunarodnih poreznih propisa (FATCA, CRS i sli─Źno).

Va┼íi osobni podaci mogu biti otkriveni drugim primateljima kako bismo ispunili svoje zakonske obveze, odnosno na zahtjev dr┼żavnog tijela (kao ┼íto su Agencija za za┼ítitu osobnih podataka, Ured za sprje─Źavanje pranja novca i financiranja terorizma, Financijski inspektorat, Ministarstvo financija, Porezna uprava, DORH i sl.). Tako─Ĺer, va┼íi osobni podaci mogu biti otkriveni sudovima, javnim bilje┼żnicima, odvjetnicima, revizorima, sudskim vje┼ítacima i drugim osobama, ako je to nu┼żno za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, neovisno je li to u sudskom ili upravnom postupku ili bilo kojem izvansudskom postupku.

Marketing

Uz va┼íu privolu, obra─Ĺujemo va┼íe osobne podatke za potrebe marketinga u smislu obavje┼ítavanja o ponudama, proizvodima i uslugama Dru┼ítva i njegovih partnera. Podaci koje u tu svrhu obra─Ĺujemo su: ime i prezime, puna adresa (ulica, ku─çni broj, stubi┼íte, stan, po┼ítanski broj, grad, dr┼żava), broj telefona, adresa e-po┼íte i broj mobilnog telefona (ukoliko je primjenjivo), datum ro─Ĺenja. Privola se odnosi i na to da va┼íe osobne podatke obra─Ĺuje jedan ili vi┼íe partnera Dru┼ítva te da vam se partner Dru┼ítva izravno obrati.

Ukoliko niste dali svoju privolu ili ste je opozvali, vaše osobne podatke nećemo koristiti u marketinške svrhe.

Pravnu osnovu za to ─Źini ─Źlanak 6. stavak 1. to─Źka (a) Op─çe uredbe o za┼ítiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili vi┼íe posebnih svrha).

Informacije o namjeri prijenosa osobnih podataka primatelju u tre─çoj zemlji ili me─Ĺunarodnoj organizaciji te postoji li odluka o primjerenosti

Dru┼ítvo ne namjerava prenositi va┼íe osobne podatke primatelju u tre─çoj zemlji ili me─Ĺunarodnoj organizaciji, osim ako za takvo ┼íto postoji zakonska obveza.

Razdoblje pohrane osobnih podataka i kriteriji za utvr─Ĺivanje tog razdoblja

Va┼íe osobne podatke ─çemo pohranjivati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje ih obra─Ĺujemo, a kriterij za odre─Ĺivanje tog vremena upravo je svrha njihova prikupljanja, zastara potra┼żivanja propisana zakonom ili to─Źno odre─Ĺena odredba drugog zakona koji nas obvezuje na to─Źno odre─Ĺeno vrijeme ─Źuvanja va┼íih osobnih podataka.

Vaša prava u odnosu na osobne podatke

Kako bismo osigurali poštenu i transparentnu obradu vaših osobnih podataka, upućujemo vas na vaša prava:

  • pravo na pristup ÔÇô imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti informaciju obra─Ĺuju li se va┼íi osobni podaci i u kojem obujmu te, ako se ti podaci obra─Ĺuju, zatra┼żiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi za┼ítite osobnih podataka. Dru┼ítvo vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obra─Ĺuju, a za sve dodatne kopije koje zatra┼żite, mo┼żemo vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih tro┼íkova, ako zahtjev podnesete elektroni─Źkim putem, osim ako ne zatra┼żite druga─Źije, informacije vam pru┼żamo u uobi─Źajenom elektroni─Źkom obliku;
  • pravo na ispravak ÔÇô ako obra─Ĺujemo va┼íe osobne podatke koji su neto─Źni, u bilo kojem trenutku mo┼żete od nas tra┼żiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
  • pravo na brisanje ÔÇô imate pravo od nas tra┼żiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci vi┼íe nisu nu┼żni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogu─çuju trenuta─Źno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o ─Źemu ─çemo vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
  • pravo na ograni─Źenje obrade ÔÇô mo┼żete od nas zatra┼żiti ograni─Źenje obrade svojih podataka: ako osporavate to─Źnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogu─çuje provjeru to─Źnosti tih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tra┼żite ograni─Źenje uporabe tih podataka; ako nam podaci vi┼íe nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tra┼żite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva; ako ste ulo┼żili prigovor na obradu;
  • pravo na prenosivost podataka ÔÇô imate pravo zaprimiti va┼íe osobne podatke koje ste nam pru┼żili, u strukturiranom, uobi─Źajeno upotrebljavanom i strojno ─Źitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
  • pravo na prigovor ÔÇô u svakom trenutku mo┼żete ulo┼żiti prigovor na obradu va┼íih osobnih podataka, ako se obrada temelji na na┼íim legitimnim interesima, uklju─Źuju─çi izradu profila ili ako va┼íe podatke obra─Ĺujemo za potrebe izravnog marketinga;
  • pravo na pritu┼żbu ÔÇô ako smatrate da smo obradom va┼íih osobnih podataka prekr┼íili Op─çu uredbu o za┼ítiti osobnih podataka ili druge propise u svezi sa za┼ítitom osobnih podataka, molimo da se obratite na┼íem Povjereniku za za┼ítitu osobnih podataka (kontakt podaci povjerenika navedeni su na po─Źetku ove Politike privatnosti) kako bismo razjasnili sporna pitanja;
  • pravo na povla─Źenje privole ÔÇô kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povu─çi privolu, s tim da to ne utje─Źe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego ┼íto je ona povu─Źena, a povu─çi privolu mo┼żete tako ┼íto o tome pisanim putem obavijestite Dru┼ítvo: elektroni─Źkom po┼ítom ili po┼ítom na adresu Dru┼ítva (kontakt podaci Dru┼ítva navedeni su na po─Źetku ove Politike privatnosti), ili pisanim putem obavijestite Povjerenika za za┼ítitu osobnih podataka (kontakt podaci povjerenika navedeni su na po─Źetku ove Politike privatnosti).
  • pravo na naknadu ┼ítete ÔÇô ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku ┼ítetu zbog kr┼íenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu za pretrpljenu ┼ítetu od Dru┼ítva ili voditelja obrade ako je Dru┼ítvo izvr┼íitelj obrade.

Na va┼í zahtjev odgovorit ─çemo u primjerenom roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva, ukoliko nije tra┼żeno du┼że vremensko razdoblje za isto, u kojem slu─Źaju isto razdoblje ne smije prema┼íivati 2 mjeseca.

Napomene

Ovaj dokument o postupanju s osobnim podacima redovno se a┼żurira, a njegova najnovija verzija uvijek je dostupna na internetskim stranicama Dru┼ítva

Ova Politika privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Ova web stranica koristi kola─Źi─çe za pobolj┼íanje va┼íeg iskustva. Pretpostavljamo da ste u redu s ovim, ali mo┼żete se isklju─Źiti ako to ┼żelite. Vi┼íe informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close